Öfkelenmede Ölçü ve AdabÖfkelenmede Ölçü ve Adab

Öfkelenmede Ölçü ve Adab

Abdullah bin Mes’ud (ra) anlatıyor: Rasûlullah (sav):
“Aranızda pehlivan kime dersiniz?” diye sordu. (orada bulunanlar) “Kendisini erkeklerin yenemediği kimseyi (pehlivan sayarız)” cevabını verdiler.
Hz.Peygamber (sav): “Hayır, gerçek pehlivan rakibini yere çalan değildir. Lakin pehlivan kızgınlık anında kendisini tutan (öfkelendiğinde nefsine hakim olan) kimsedir.” Buyurdular.
| Müslim, Birr, 30 (106,107,108)

Anlatıldığına göre, Hz. Hasan(ra), misafirleriyle sofradayken, hizmetçisi gelip yanında durmuş. Derken, elindeki yemek tabağı devrilmiş ve içerisinde ne varsa Hz.Hasan’ın üzerine dökülmüş. Bunun üzerine hizmetçi: “…Öfkelerini yenerler ve bağışlarlar…” ayetini okumuş. Bunun üzerine Hz.Hasan, “Seni affettim.” demiş. Hizmetçi ayetin geri kalan: “…Allah, iyilikte bulunanları sever.” kısmını okumuş. Bunun üzerine Hz.Hasan: “Allah rızası için sen hürsün.” demiştir.
| Bursevi, Ruhul-Beyan Tefsiri, 2/83-84

Bir kul Allah katında, Allah rızası için yuttuğu bir öfkeden daha faziletli bir şey yutmamıştır.
| İbni Mace, Zühd, 18

Öfkelendiğinde öfkesine hakim olan halim kişi, dünyada da efendidir, ahirette de efendidir.
| Münavi , Feyzul-Kadir, 3/417 (3831)

Öfkesini tutanın Allah kusurunu örter.
| Heysemi, Mecmauz-Zevaid, 8/191

 

Öfkelenmemek veya Öfkeyi Yenmek İçin Neler Yapılmalıdır?

1-Öncelikle öfkelenmemeye çalışmalıdır.
Bir adam Rasûlullah (sav)’e:
-“Bana öğüt ver” dedi. Rasûlullah (sav) de: “Öfkelenme” buyurdu. Adam, “Rasûlullah(sav)in sözünü düşündüm, bütün kötülüklerin başının öfkelenmek olduğunu anladım, dedi.
| Münziri, Et-Terğib vet-Terhib, 3/445

2-Euzu besmele çekmeli
“Kişi öfkelendiğinde ‘Allah’a sığınırım.’ derse öfkesi gider.”
| Münavi , Feyzul-Kadir, 1/408 (770)

3-Susmalıdır.
“Biriniz kızdığında sussun”
| Buhari, Cihad, 164

4-“Tebdili mekanda hayır vardır” denilir. İşte Rasûlullah’ın tavsiyesi:
“Sizden biriniz ayakta iken öfkelenirse otursun, öfkesi geçerse ne âlâ, öfkesi geçmezse yatsın.”
| Ahmed, Müsned, 5/152

5-Abdest almalıdır.
“Öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateş ancak suyla söndürülür. Öyle ise biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın.”
|Ahmed, Müsned, 4/226

6-Namaza durulmalıdır.
“Her türlü öfke ve ağız kavgasının ilacı, iki rekat namazdır.”
| Münavi, Feyzul-Kadir, 3/266 (3355)

Öfkelenilmesi ve kızılması gerekenlere elbette kızılmalıdır. Zira Allah düşmanlarına kızmayanları Allah cehennem ateşiyle kızdıracaktır. Öfkemiz ve kinimiz birbirimize karşı değil, Allah düşmanlarına karşı olmalıdır.
| Halil Atalay, Hayatımızı Güzelleştiren Görgü Kuralları Kitabından

Yorumlar
Yorumlar yükleniyor...
Sen de bir yorum yaz
E-posta adresiniz kimseyle paylaşılmayacak.

En Çok Okunanlar

01
02
03
04
05
Sizin İçin Seçtiklerimiz


Tıbbiyeli DergiSon Yorumlar